พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566)

พิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา  (12 สิงหาคม 2566)
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา (12 สิงหาคม 2566) โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ เป็นประธานในพิธีฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมกันนี้  รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2566 • การดู 682 ครั้ง
 
ย้อนกลับ