ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการคัดเลือก  หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมในด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการมอบรางวัลดังกล่าวนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2553 จากการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินพื้นบ้านที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และหลักเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://cmu.to/HCxw8 หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ 053 943 638

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมประกาศ หลักเกณฑ์ แบบเสนอผลงาน การคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2566 • การดู 1,034 ครั้ง
 
ย้อนกลับ