ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี และพิธีเปิดอาคารศึกษาศาสตร์ 55

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี และพิธีเปิดอาคารศึกษาศาสตร์ 55
 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 55 ปี และ พิธีเปิดอาคาร ศึกษาศาสตร์ 55 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2566 

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 • การดู 430 ครั้ง
 
ย้อนกลับ