รางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023

รางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023
 

โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิตแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย CMU Social Value Recognition Awards 2023 ภายใต้โครงการ CMU Accelerate Impact and Hackathon 2023 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Accelerating Social Value For Higher Education" ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมธาราทอง โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ทั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประธานการมอบรางวัลฯ พร้อมทั้งแถลงทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Social Impact Education ในการประชุมดังกล่าวอีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2566 • การดู 624 ครั้ง
 
ย้อนกลับ