ให้การต้อนรับนักศึกษาเเละคณาจารย์จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ให้การต้อนรับนักศึกษาเเละคณาจารย์จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

ให้การต้อนรับนักศึกษาเเละคณาจารย์จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าชมเเหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเพื่อศึกษาเเละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 760 ครั้ง
 
ย้อนกลับ