พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

พิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) นำโดยนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของชาวล้านนา โดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 • การดู 28,345 ครั้ง
 
ย้อนกลับ