พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566  ณ ข่วงวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2566 • การดู 24,366 ครั้ง
 
ย้อนกลับ