ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
 

ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา และนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานยกระดับประเพณีขึ้นดอย และขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิตสู่ศรัทธา วิสาขบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” การแสดงนิทรรศการ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยศรัทธา ป๋าระมีบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และกิจกรรมขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ “หัตถกรรมล้านนา คุณค่าสู่สากล” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 • การดู 23,954 ครั้ง
 
ย้อนกลับ