รับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง

รับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการรับมอบเครื่องดนตรีไทย ซอด้วงงาช้าง และอุปกรณ์ดนตรีไทยงาช้าง จากทายาทเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ โดยมีนางจันทร์ทรงกลด คชเสนี และคณะ เข้ามอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 • การดู 4,885 ครั้ง
 
ย้อนกลับ