ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (EP) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (EP) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (EP) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์

สามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment (หมายเลข ID: 00700)

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศสำนักฯ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน.pdf

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2566 • การดู 17,189 ครั้ง
 
ย้อนกลับ