ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรารค์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุลากรสำนักฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและสวดพระอภิธรรม นางรุจิรา คอทอง อดีตเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ณ วัดหางดง อำเภอหางดง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 • การดู 593 ครั้ง
 
ย้อนกลับ