องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่  17 พฤษภาคม 2566 

 
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 • การดู 975 ครั้ง
 
ย้อนกลับ