องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เข้าชมเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตเเละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำขนมวง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 • การดู 17,581 ครั้ง
 
ย้อนกลับ