ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖
 

ทรงพระเจริญ 

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2566 • การดู 1,055 ครั้ง
 
ย้อนกลับ