พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ อาคารสำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพ และร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 • การดู 24,972 ครั้ง
 
ย้อนกลับ