พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง 2566

พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง 2566
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง 2566 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ บริเวณพระภูมิเจ้าที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 • การดู 23,959 ครั้ง
 
ย้อนกลับ