ร่วมงานทักษิณานุประทานแด่บรรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมงานทักษิณานุประทานแด่บรรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมงานทักษิณานุประทานแด่บรรพชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยชมรมผู้เกษียณ มช. ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ศาลาธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2566 • การดู 1,043 ครั้ง
 
ย้อนกลับ