ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

 ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาอย่างวิจิตรบรรจง ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและลล้านนาสร้างสรรค์ อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย ประดิษฐานบนบุษบกปราสาทแบบล้านนา ตกแต่งด้วยดอกเอื้อง หรือดอกกล้วยไม้ อันเป็นพญาดอกประจำปีนี้ ในโทนสีเหลืองและส้ม แสดงถึงความรุ่งโรจน์ สว่างใส ด้านหน้าบุษบกปราสาทประดับด้วยนาค 4 ตัว หมายถึงเทพผู้ให้น้ำ ให้ฝน หมายถึงความอุดมสมบูณ์ของชีวิตที่มีน้ำหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงาม ด้านข้างประดับด้วยช้าง 2 ตัว และใช้ผ้าสีม่วงปิดรอบคันรถ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2566 • การดู 543 ครั้ง
 
ย้อนกลับ