ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2566

ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2566
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) ร่วมจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการจัดประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้เผยแพร่ในวงกว้างสืบไป

 
เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2566 • การดู 510 ครั้ง
 
ย้อนกลับ