ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ประจำปี 2566
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 • การดู 436 ครั้ง
 
ย้อนกลับ