เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!! หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2566 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!! หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2566 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566" ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ -->  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 • การดู 469 ครั้ง
 
ย้อนกลับ