ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง
 

 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม Lanna Crafts Workshop “ตัดตุง ตั๋วเปิ้ง” ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566  เพื่อใช้ในประเพณีสงกรานต์ โดยตุงตั๋วเปิ้ง จะเป็นตุงที่มีการเพิ่มลวดลาย 12 ราศี ใช้รูปสัตว์ 12 นักษัตรแทนในรอบ 12 ปี บนตัวตุง โดยนำความสร้างสรรค์มาประยุกต์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ล้านนา จากตุงแบบดั้งเดิมนำมาปรับประยุกต์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า โดยออกแบบเป็นลวดลาย 12 นักษัตร

การฝึกปฏิบัติมีจำนวน 2 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 เวลา 10.00 -12.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคนละ 170 บาท (รวมวัสดุอุปกรณ์/อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม) 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง : https://cmu.to/wmuR5 ภายในวันที่ 6 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 943 625-6

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 • การดู 470 ครั้ง
 
ย้อนกลับ