การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2566
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

 
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2566 • การดู 380 ครั้ง
 
ย้อนกลับ