นักศึกษาจาก Kyoto Sangyo University เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีขีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต

นักศึกษาจาก Kyoto Sangyo University  เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีขีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต
 

สถาบันภาษา มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจาก Kyoto Sangyo University เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมการเพ้นท์ร่มล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2566 • การดู 1,344 ครั้ง
 
ย้อนกลับ