นักศึกษาจาก University of Hyogo เข้าทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา

นักศึกษาจาก University of Hyogo เข้าทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาจาก University of Hyogo เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมการเพ้นท์ร่มล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2566 • การดู 1,095 ครั้ง
 
ย้อนกลับ