คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาผังเมืองเเละนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาผังเมืองเเละนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาผังเมืองเเละนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา เเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2566 • การดู 1,223 ครั้ง
 
ย้อนกลับ