มช. เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566

มช.  เตรียมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ติน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นส่วนงานประสานงานหลักในการจัดเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 579 ครั้ง
 
ย้อนกลับ