คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานที่จริง และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมความป็นอยูของคนในอดีต ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,172 ครั้ง
 
ย้อนกลับ