นักศึกษาจาก Kanda University of international Studies (KUIS) ประเทศญี่ปุ่น เข้าชมเเหล่งเรียนรู้ และงานหัตถกรรมล้านนา

นักศึกษาจาก Kanda University of international Studies (KUIS) ประเทศญี่ปุ่น เข้าชมเเหล่งเรียนรู้ และงานหัตถกรรมล้านนา
 

คณะศึกษาศาสตร์ นำนักศึกษาจาก Kanda University of international Studies (KUIS) ประเทศญี่ปุ่น เข้าชมเเหล่งเรียนรู้ และงานหัตถกรรมล้านนา โดยร่วมฝึกปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วย ตั้งเเต่ส่วนของใบเเละลำต้น ในการทำขนมเกลือ เเกงหยวกกล้วย เเละการพับสวยดอก (กรวยดอกไม้) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,102 ครั้ง
 
ย้อนกลับ