นักศึกษาในโครงการ Kobe Womens University เข้าศึกษาเเละเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาในโครงการ Kobe Womens University เข้าศึกษาเเละเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาในโครงการ Kobe Womens University เข้าศึกษาเเละเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา เเละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมการเพ้นท์ร่มล้านนา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,057 ครั้ง
 
ย้อนกลับ