ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 ในวัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 471 ครั้ง
 
ย้อนกลับ