คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมการประดิษฐ์โคมกระบอก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,102 ครั้ง
 
ย้อนกลับ