นักเรียนโรงเรียนเมริทตัน บริทิชนานาชาติ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เเละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา

นักเรียนโรงเรียนเมริทตัน บริทิชนานาชาติ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เเละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา
 

คณะครูจากโรงเรียนเมริทตัน บริทิชนานาชาติ นำนักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เเละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนาการประดิษฐ์โคมกระบอก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,018 ครั้ง
 
ย้อนกลับ