มูลนิธิสู่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทัศนศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

มูลนิธิสู่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทัศนศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

มูลนิธิสู่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทัศนศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เเละฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมการประดิษฐ์ตุงไส้หมูและโคมกระบอก ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,175 ครั้ง
 
ย้อนกลับ