พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา

พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา
 

พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 1,140 ครั้ง
 
ย้อนกลับ