นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทัศนศึกษาพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่านกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อศึกษาเเละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทัศนศึกษาพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่านกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อศึกษาเเละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทัศนศึกษาพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่านกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อศึกษาเเละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 920 ครั้ง
 
ย้อนกลับ