คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เข้าทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาเยี่ยมชมเเหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 950 ครั้ง
 
ย้อนกลับ