คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันกำแพง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 680 ครั้ง
 
ย้อนกลับ