นักศึกษาในสาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำเรือนโบราณ

นักศึกษาในสาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำเรือนโบราณ
 

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำเรือนโบราณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวาดภาพสีน้ำจากสถานที่จริง ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 396 ครั้ง
 
ย้อนกลับ