นักศึกษาจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

นักศึกษาจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 

นักศึกษาจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Student Mobility: Yamagata University Short Stay Program in CMU 2023  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 376 ครั้ง
 
ย้อนกลับ