โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้กิจกรรม “เด็กยุคใหม่ เรียนรู้วิถีไทย”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้กิจกรรม “เด็กยุคใหม่ เรียนรู้วิถีไทย”
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาเเหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้กิจกรรม “เด็กยุคใหม่ เรียนรู้วิถีไทย” ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 646 ครั้ง
 
ย้อนกลับ