เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46

เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46
 

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 570 ครั้ง
 
ย้อนกลับ