ร่วมพิธีเปิดสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ ครั้งที่ 46

ร่วมพิธีเปิดสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ ครั้งที่ 46
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมพิธีเปิดสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ  ครั้งที่ 46 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 465 ครั้ง
 
ย้อนกลับ