ร่วมพิธีเปิดงานชุมชนชุมใจ เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดงานชุมชนชุมใจ เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่
 

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีเปิดงานชุมชนชุมใจ เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่ Chumchon Chumjai: Chiang Mai Art, Craft and Food Fest และเปิดศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 • การดู 485 ครั้ง
 
ย้อนกลับ