คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าทัศนศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าทัศนศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าทัศนศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมไปถึงการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 มกราคม 2566

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2566 • การดู 478 ครั้ง
 
ย้อนกลับ