โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ และบุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2565 • การดู 563 ครั้ง
 
ย้อนกลับ