คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
 

นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2565 • การดู 477 ครั้ง
 
ย้อนกลับ