นักศึกษา Nanyang Tecnological University เเละ National University of Singapore เข้าศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษา Nanyang Tecnological University เเละ National University of Singapore เข้าศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษา Nanyang Tecnological University เเละ National University of Singapore เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และร่วมกิจกรรมหัตถกรรมล้านนาการวาดภาพบนร่มล้านนา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2565 • การดู 552 ครั้ง
 
ย้อนกลับ