คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา มช. ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 • การดู 596 ครั้ง
 
ย้อนกลับ