คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 • การดู 1,031 ครั้ง
 
ย้อนกลับ